WORKS

&G_001 &G_002 &G_003 &G_004

&G hair

year:2010
size:52㎡
location:shiga
type:hair salon
photo: Nacasa & Partners Inc. / 繁田 諭