WORKS

lamp_001 lamp_002

Lamp hair make room

year:2010
size:50㎡
location:shiga
type:hair salon
photo: Nacasa & Partners Inc. / 繁田 諭